1 DE CADA 10 CIUTADANS I CIUTADANES NO PODRÀ VOTAR EL 20-D

Urna SÍ al dret al votAMIC – UGT demana estendre el dret de participació política a les persones estrangeres amb una autorització de residència

Prop de 4 milions de ciutadans en edat de votar (un 10,15% del total de la població a Espanya majors d’edat), persones estrangeres que, molts d’ells, porten anys convivint amb nosaltres i contribuint en aquesta societat, no tindran l’oportunitat d’acudir a les urnes per participar en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat.

Per AMIC- UGT de Catalunya, la participació política i el dret de vot de les persones estrangeres és una qüestió que tard o d’hora s’ha d’abordar amb serietat i amplitud, perquè no és normal tenir milers de persones que resideixen a l’Estat espanyol que no poden decidir els seus representants polítics.

El dret a vot no és tan sols un dret objectiu de tots els ciutadans i ciutadanes, és també un mecanisme d’integració, de participació i de concreció democràtic, així doncs, no es pot parlar de plena democràcia ni d’una autèntica integració si es nega el dret a sufragi a una part de la població. Avançar en ciutadania suposa trencar amb aquesta visió utilitarista i instrumental de la immigració, limitada al mercat de treball i amb una idea provisional de la seva presència. Es necessita un canvi de paradigma no basat en el concepte tradicional de la nacionalitat.

Des d’AMIC – UGT de Catalunya considerem, per tant, que és necessari començar a fer passos ferms cap a la integració real dels immigrants mitjançant el reconeixement dels seus drets polítics.

L’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya reivindica al nou govern, al conjunt de les forces polítiques, treballar per tal d’incorporar a les persones estrangeres el dret de participació en totes les eleccions, en referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma de participació política.

A més, també es reivindica la reforma de la Constitució que permeti el dret a sufragi actiu i passiu de les persones estrangeres amb una autorització de residència a totes les eleccions. La Constitució espanyola, en l’article 13.2, restringeix el dret de sufragi actiu i passiu a les persones estrangeres, només possible a les eleccions locals, i en cas d’acords de reciprocitat amb altres països. El marc legal actual és manifestament limitant en matèria de dret a sufragi, i no respon al fenomen irreversible de la nova ciutadania que s’ha produït a l’Estat espanyol en les darreres dues dècades.

Jornada reivindicativa “El dret a vot de les persones estrangeres a Europa i Espanya”

Collage

Aquest any 2015  hem viscut diversos processos electorals (eleccions municipals, autonòmiques i, proximament, les generals) i a la gran majoria de les persones estrangeres residents en aquest país (molts amb anys d’estada a Catalunya) se’ls continua negant el dret al sufragi. Per aquest motiu, AMIC-UGT de Catalunya, conjuntament amb CCOO, vam organitzar la conferència “El Dret a vot de les persones estrangeres a Europa i Espanya”  a càrrec del catedràtic David Moya Malapeira, professor agregat de Dret Constitucional, IDP-UB i coordinador del Postgrau/Màster Interuniversitari en Migracions Contemporànies (MiM-UAB-UB). El 25 d’octubre de 2015 a les 13:20 hores, a l’Auditori de la Trobada d’Entitats de Barcelona (Passeig Lluís Companys- Arc de Triomf).

També, conjuntament amb CCOO, vam organitzar una votació simbòlica i la lectura del manifest amb els suport de totes les entitats del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona.

 

El 27 de Setembre i el dret a vot de la nova ciutadania

festa-major-2013-178

El proper 27 de Setembre d’aquest any 2015 el president del govern de Catalunya Artur Mas ha convocat les eleccions catalanes amb una naturalesa especial: decidir el futur polític de Catalunya de manera constituent.

Com a AMIC-UGT hem d’advertir una cosa: els ciutadans i ciutadanes de Catalunya que no tenen la nacionalitat espanyola no podran exercir el seu dret a vot en aquestes eleccions plebiscitàries.

És difícil fer una estimació exacta de les persones majors d’edat (18 anys) amb residència real a Catalunya que no podran votar el 27 de Setembre, però si tenint en consideració que segons les dades d’empadronament de l’INE a 1 de Gener de 2014 hi ha 895.704 persones “estrangeres” de més de 15 anys, podem estimar entorn a les 800.000 mil ciutadanes i ciutadans de Catalunya que amb el marc jurídic electoral vigent quedaran excloses de la votació.

Considerem important posar damunt de la taula aquest debat sobre la mancança de drets polítics de la nova ciutadania i el fet de que a les properes eleccions catalanes s’està pressuposant què  per exercir la nacionalitat catalana s’ha de tindre prèviament la nacionalitat espanyola.

Catalunya és una nació d’immigrants, i aquesta realitat ha de formar part com a mite fundacional del moment actual de canvi polític. Els catalans i les catalanes volem votar, volem decidir!!!

ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA, 27 DE SETEMBRE

Eleccions al Parlament de CatalunyaEl proper 27 de Setembre celebrarem les eleccions al Parlament,  que ès la institució que representa el poble de Catalunya.

El Parlament exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l’acció política i de govern. Exerceix també les restants competències que li són atribuïdes per l’ordenament jurídic i, en especial, per l’Estatut d’autonomia de Catalunya.

En aquesta web del govern de la Generalitat responen a totes les preguntes que poden sorgir als votants. Unes d’elles “qui pot votar?” o “com puc votar?”

http://www.parlament2015.cat/ca/inici/index.html

ENTITATS SOCIALS PRESENTEN LA PLATAFORMA ‘CIUTADANS I CIUTADANES COM TU!’ PEL DRET A VOT DE LES PERSONES ESTRANGERES

La CONFAVC, Òmnium Cultural, CCOO, SOS Racisme, l’ANC i la UGT de Catalunya exigeixen als partits polítics que treballin pel dret de vot de les persones estrangeres i no instrumentalitzin la immigració durant els comicis electorals

L’Assemblea Nacional Catalana, CCOO de Catalunya, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Òmnium Cultural, SOS Racisme i la UGT de Catalunya han presentat el 5 de maig de 2015 en roda de premsa la constitució de la plataforma “Ciutadans i ciutadanes com tu!” i la campanya “Pel dret a vot de les persones estrangeres”.

Prop del 15% de la població catalana són persones estrangeres de diversos orígens, ciutadanes i ciutadans que, en la seva gran majoria, no podran exercir o veuran limitat el seu dret de vot en les properes convocatòries electorals. L’objectiu de la plataforma “Ciutadans i ciutadanes com tu!” és exigir el dret de vot de les persones estrangeres, ja que no acceptem deixar fora del sistema de representació una part considerable de la societat.

Les entitats que conformen la plataforma han demanat vincular el dret de vot a la residència i no a la nacionalitat, i que només sigui necessari un any d’arrelament social, sense distinció entre ciutadans i ciutadanes comunitaris i extracomunitaris. En els propers dies la plataforma enviarà una carta als partits polítics per expressar les seves demandes i exigir que no s’utilitzi la immigració de manera partidista durant les properes campanyes electorals.

Al web http://ciutadansiciutadanescomtu.zohosites.com trobareu el manifest (en català, castellà, anglès, francès i àrab) “Ciutadans i Ciutadanes com tu! Pel dret a vot de les persones estrangeres” i el formulari d’adhesió.

Al següent enllaç trobareu un dossier amb algunes dades.

I en aquest enllaç, una fotografia de la roda de premsa.

VOTO POR CORREO DESDE ESPAÑA_ ELECCIONES MUNICIPALES 2015

imagesSi eres residente en España y prevees que el 24 de mayo que no podrás acercarte a tu mesa electoral, toma en cuenta que tienes la opción de votar por correo.

Plazos y pasos para los electores

¿Cómo se pide el voto?

1. El elector debe rellenar la solicitud, ya disponible en cualquier oficina de Correos de España, y entregarla personalmente en cualquier oficina de Correos. No debe olvidar firmarla y comprobar que el funcionario pone la fecha y el sello correspondiente.

Para tramitarlo, el elector debe mostrar un documento original que acredite que su identidad: DNI, carné de conducir o pasaporte, en el caso de los españoles; tarjeta de residencia o de identidad, en el caso de los extranjeros en España (que consten inscritos en el Censo electoral). Correos acepta documentos emitidos en el país de origen, siempre que incluyan la fotografía y firma del elector. El plazo para solicitar el voto en las oficinas de Correos termina el 14 de mayo.

2. Recepción de papeletas y sobres. El segundo paso no depende de elector, sino de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente. Este organismo debe remitirle por correo certificado la documentación necesaria para emitir el voto, papeletas de cada partido que se presente en su circunscripción electoral y los sobres correspondientes.

La Oficina del Censo Electoral responderá con el envío de documentación —sobres y papeletas que corresponden a cada votante— entre el 4 y el 17 de mayo.

3. Envío del voto. Una vez recibida la documentación, los electores deben enviar su voto a la mesa electoral, también por correo certificado. La mesa electoral de cada votante se puede consultar en la página web del INE. Los electores que hayan solicitado el voto por correo también pueden consultar el estado del envío de la documentación en este enlace.

El límite para enviar la papeleta con el voto decidido es el 20 de mayo, cuatro días antes de las elecciones.

Si el elector ha pedido votar por correo ya no podrá hacerlo personalmente en la mesa electoral, el mismo día de los comicios.

Fuente: diario “El País”

– INE. Oficina del Censo Electoral. Voto por correo desde España

Normativa: Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Artículos 72. y 73.

Real Decreto 605/1999 de 16 de abril.

Orden 116/1999, de 30 de abril, del Ministerio de Defensa.

ELECCIONES A CELEBRAR EL 24 DE MAYO DE 2015

En España, las elecciones que se celebrarán el 24 de mayo de 2015 son las siguientes:

 • Elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas de Aragón,Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.
 • Asambleas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
 • Elecciones municipales (para los ayuntamientos) en todo el territorio nacional.
 • Elecciones a entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM).
 • Cabildos insulares canarios.
 • Juntas Generales de TerritorioHistórico de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
 • Consejo General del Valle de Arán (Lleida).
 • Elecciones a los Consejos Insulares de Ibiza, Mallorca y Menorca.

Durante el período electoral, va a estar disponible en Internet un servicio de consulta para que los electores puedan comprobar los datos de su inscripción en el censo electoral, en la dirección: Consulta de datos de inscripción período electoral .

Para las consultas a los datos de inscripción por Internet, se exige un certificado electrónico de los publicados en la Sede Electrónica del INE.

Quien no posea un certificado de los indicados, podrá consultar en su Ayuntamiento, Consulado correspondiente a su lugar de residencia, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o llamando al teléfono 901.101.900.

El servicio va a estar disponible durante todo el período electoral, inicialmente con la información del censo de consulta y, una vez resueltas las reclamaciones, con el censo electoral de votación.

Adicionalmente los electores pueden consultar, sin necesidad de poseer el certificado digital, el dato de la mesa y local electoral en el que les corresponde votar, por diferentes criterios de búsqueda, aportando como datos obligatorios la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido, a través de la dirección: Consulta de mesas y locales electorales .

Las funciones que va a desarrollar la Oficina del Censo Electoral se derivan de las competencias que en los procesos electorales le asigna la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Los electores residentes en el extranjero y aquellos residentes en España que hayan solicitado el voto por correo, pueden consultar el estado del envío de la documentación para el voto por correo. Para esta consulta es necesario aportar el identificador (NIF, pasaporte o tarjeta de residencia) y la fecha de nacimiento. Se puede realizar en la dirección: Consulta solicitud de voto por correo.

Consulta más información sobre:

¿CÓMO VOTAR DESDE EL EXTRANJERO?

Plazos de interés para los electores

Guía de funciones

Lista de tablas

Impugnación del Censo Electoral por Entidades Locales durante el periodo electoral

Fuente:  Información extraída de la Oficina del Censo Electoral, para el periodo electoral comprendido entre el 31 de marzo y el 24 de mayo de 2015. INE.ES

Poden les persones estrangeres residents amb dret a vot a les eleccions municipals ser membres d’una mesa electoral (president i vocals) o interventors i apoderats de les forces polítiques?

Donat que és una consulta molt específica, des d’AMIC- UGT ho hem preguntat a la Junta Electoral Central i ens han respòs que sí, però amb matisos.

 1. Pel fet que les eleccions municipals, a diverses comunitats autònomes, es celebren conjuntament amb les pròpies eleccions autonòmiques, i donat que en aquestes eleccions no tenen sufragi de cap tipus les persones estrangeres, només poden exercir el deure de ser membre de mesa electoral o el dret de ser interventors o apoderats els estrangers residents a comunitats autònomes on no es celebren eleccions autonòmiques el mateix dia.
 1. Aquesta regulació s’ha elaborat en relació als residents nacionals de la UE i de Noruega, però la Junta Electoral Central afegeix que aquests acords s’entenen també aplicables als nacionals d’altres estats que tinguin conveni de reciprocitat amb l’estat espanyol pel sufragi actiu a les eleccions municipals.

Recordem que per formar part com a vocal o president d’una mesa electoral es fa un sorteig entre els membres del cens electoral de la mesa en qüestió, amb un filtre de selecció pel nivell formatiu de les persones empadronades. Això es comunica amb antelació suficient a les persones escollides i l’assistència és obligatòria, tret de causes ben justificades.

Així mateix, recordem que per ser interventor o apoderat, que són els representants de les forces polítiques el dia de la votació, per vetllar pel funcionament democràtic del procés, cal sol·licitar-ho amb el període d’antelació establert per part de la formació política concreta a la que es representa.

Des d’AMIC-UGT també considerem aquestes qüestions part de la integració social i política de la nova ciutadania.

Vídeo explicativo PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE EN EL CENSO ELECTORAL

Consulta también la información jurídica de este blog!

MANIFEST “CIUTADANIA ÉS DEMOCRÀCIA. DRETS POLÍTICS PER A TOTHOM!”

Proposta imagen campanyaManifest

Portem anys treballant per posar a l’agenda pública la qüestió dels drets polítics de la nova ciutadania. D’una banda informant a cada procés electoral de les poques possibilitats de participació de les persones estrangeres i, de l’altra, generant debat sobre la necessitat d’avançar en la incorporació dels drets polítics per a tothom que conviu a la societat.

Estem en un moment intens social i políticament, a Catalunya i a l’estat espanyol. Després de 6 anys d’inclement crisi, es palpa el desig de canvi polític, de regeneració democràtica, d’apoderament ciutadà. Un moment incert però que obre finestres d’oportunitat per a aprofundir en la democràcia.

El marc legal actual és manifestament limitant en matèria de dret a sufragi, i no respon al fenomen irreversible de la nova ciutadania que s’ha produït a l’estat espanyol en les darreres dos dècades.

La Constitució Espanyola, al seu article 13.2, restringeix el dret de sufragi actiu i passiu a les persones estrangeres, possible només a les eleccions locals, i en cas d’acords de reciprocitat amb altres països. A l’actualitat aquests acords permeten el sufragi actiu i passiu als residents nacionals de la UE a les municipals i europees, i el dret de sufragi actiu a nacionals no comunitaris de 12 estats, amb el requisit afegit de demostrar 5 anys de residència legal continuada (tret de Noruega, 3 anys). A més a més, l’ordenament jurídic espanyol no permet la participació de les persones residents estrangeres als referèndums, ni a subscriure iniciatives legislatives populars a nivell estatal. Sí hi ha la possibilitat de participació a consultes i a altres processos no referendaris, tal com hem viscut al 9 de Novembre a Catalunya.

AMIC- UGT de Catalunya així com les entitats i persones signants considerem necessari moure aquests marcs profundament. En un context global tant interconectat i de canvi a nivell planetari, considerem que el centre del debat està en vincular el conjunt de drets de ciutadania a la residència de les persones i no només a la nacionalitat. A més a més, a Catalunya, la possibilitat democràtica de que la ciutadania decideixi engegar el camí d’un estat propi mitjançant un procés constituent obre el debat sobre quines persones residents al país seran titulars de la nacionalitat catalana.

Per tot això, la nostra taula de reivindicacions en el moment actual es centra en el següents punts:

 • Pel que fa al marc jurídic espanyol, reforma immediata de la Constitució que permeti el dret a sufragi actiu i passiu a totes les eleccions a totes les persones estrangeres residents, amb el criteri màxim de sis mesos de residència legal continuada com a requisit. Així mateix, amb el mateix criteri, incorporar el dret de participació a referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma de participació política.
 • Pel que fa a la possibilitat democràtica d’iniciar el procés constituent d’un estat català, fonamentar el dret de nacionalitat i ciutadania catalana en la residència real, i no només en la prèvia titularitat de la nacionalitat espanyola. En qualsevol cas, concessió de drets polítics plens de participació a eleccions i altres procediments per a totes les persones residents a Catalunya, amb el criteri màxim de sis mesos de residència legal continuada com a requisit.

Per assolir avanços en matèria de drets polítics de la nova ciutadania, trobem molt important la mobilització social per posar el debat a la societat i a l’agenda pública. Considerem que aquesta qüestió s’emmarca en una nova etapa en la lluita pels drets civils i polítics que traspassa fronteres i ha d’esdevenir un moviment internacional. En definitiva situem aquesta lluita en la tradició històrica de la conquesta de drets civils i polítics de las classes populars, de les dones, contra la discriminació racial, …

Fem una crida a la mobilització social i ciutadana, treballant en xarxa amb totes aquelles plataformes que, d’una manera o altra, treballin per l’objectiu de l’assoliment dels drets polítics per a la nova ciutadania.

Perquè ciutadania és democràcia!!!

Drets polítics per a tothom!!!

Entitats i persones signants