• Anuncis

ENTITATS SOCIALS PRESENTEN LA PLATAFORMA ‘CIUTADANS I CIUTADANES COM TU!’ PEL DRET A VOT DE LES PERSONES ESTRANGERES

La CONFAVC, Òmnium Cultural, CCOO, SOS Racisme, l’ANC i la UGT de Catalunya exigeixen als partits polítics que treballin pel dret de vot de les persones estrangeres i no instrumentalitzin la immigració durant els comicis electorals

L’Assemblea Nacional Catalana, CCOO de Catalunya, la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), Òmnium Cultural, SOS Racisme i la UGT de Catalunya han presentat el 5 de maig de 2015 en roda de premsa la constitució de la plataforma “Ciutadans i ciutadanes com tu!” i la campanya “Pel dret a vot de les persones estrangeres”.

Prop del 15% de la població catalana són persones estrangeres de diversos orígens, ciutadanes i ciutadans que, en la seva gran majoria, no podran exercir o veuran limitat el seu dret de vot en les properes convocatòries electorals. L’objectiu de la plataforma “Ciutadans i ciutadanes com tu!” és exigir el dret de vot de les persones estrangeres, ja que no acceptem deixar fora del sistema de representació una part considerable de la societat.

Les entitats que conformen la plataforma han demanat vincular el dret de vot a la residència i no a la nacionalitat, i que només sigui necessari un any d’arrelament social, sense distinció entre ciutadans i ciutadanes comunitaris i extracomunitaris. En els propers dies la plataforma enviarà una carta als partits polítics per expressar les seves demandes i exigir que no s’utilitzi la immigració de manera partidista durant les properes campanyes electorals.

Al web http://ciutadansiciutadanescomtu.zohosites.com trobareu el manifest (en català, castellà, anglès, francès i àrab) “Ciutadans i Ciutadanes com tu! Pel dret a vot de les persones estrangeres” i el formulari d’adhesió.

Al següent enllaç trobareu un dossier amb algunes dades.

I en aquest enllaç, una fotografia de la roda de premsa.

Anuncis

VOTO POR CORREO DESDE ESPAÑA_ ELECCIONES MUNICIPALES 2015

imagesSi eres residente en España y prevees que el 24 de mayo que no podrás acercarte a tu mesa electoral, toma en cuenta que tienes la opción de votar por correo.

Plazos y pasos para los electores

¿Cómo se pide el voto?

1. El elector debe rellenar la solicitud, ya disponible en cualquier oficina de Correos de España, y entregarla personalmente en cualquier oficina de Correos. No debe olvidar firmarla y comprobar que el funcionario pone la fecha y el sello correspondiente.

Para tramitarlo, el elector debe mostrar un documento original que acredite que su identidad: DNI, carné de conducir o pasaporte, en el caso de los españoles; tarjeta de residencia o de identidad, en el caso de los extranjeros en España (que consten inscritos en el Censo electoral). Correos acepta documentos emitidos en el país de origen, siempre que incluyan la fotografía y firma del elector. El plazo para solicitar el voto en las oficinas de Correos termina el 14 de mayo.

2. Recepción de papeletas y sobres. El segundo paso no depende de elector, sino de la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral correspondiente. Este organismo debe remitirle por correo certificado la documentación necesaria para emitir el voto, papeletas de cada partido que se presente en su circunscripción electoral y los sobres correspondientes.

La Oficina del Censo Electoral responderá con el envío de documentación —sobres y papeletas que corresponden a cada votante— entre el 4 y el 17 de mayo.

3. Envío del voto. Una vez recibida la documentación, los electores deben enviar su voto a la mesa electoral, también por correo certificado. La mesa electoral de cada votante se puede consultar en la página web del INE. Los electores que hayan solicitado el voto por correo también pueden consultar el estado del envío de la documentación en este enlace.

El límite para enviar la papeleta con el voto decidido es el 20 de mayo, cuatro días antes de las elecciones.

Si el elector ha pedido votar por correo ya no podrá hacerlo personalmente en la mesa electoral, el mismo día de los comicios.

Fuente: diario “El País”

– INE. Oficina del Censo Electoral. Voto por correo desde España

Normativa: Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Artículos 72. y 73.

Real Decreto 605/1999 de 16 de abril.

Orden 116/1999, de 30 de abril, del Ministerio de Defensa.

VOLEM VOTAR ! Pel dret de vot de les persones estrangeres

Cartell acte 31 d'octubre_VolemvotarpersonesEstrangeres

Manifest conjunt

Ja fa anys que Catalunya està vivint un canvi en la seva composició demogràfica per la consolidació del fet migratori. Com a altres països de l’Unió Europea, ens trobem amb moltes persones estrangeres que han establert la seva residència amb caràcter permanent a Catalunya i que avui ja representen més del 16 % de la població catalana.

Darrerament, el Parlament va aprovar la Llei de consultes no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, que dóna dret al vot a les persones estrangeres que portin un any de residència en cas de les persones comunitàries i 3 anys de residència legal continuada per a les persones extracomunitàries. Tanmateix, tot i que considerem que és un pas positiu que nova normativa legal obri la porta, ni que sigui parcialment, a la participació de les persones estrangeres residents al nostre país en les decisions que afecten la seva vida quotidiana, no compartim la discriminació que representa que el període de residència que han de justificar les persones d’origen extracomunitari sigui el triple que el de les comunitàries, prioritzant les diferències de caire legal en funció de l’origen de les persones estrangeres per sobre del seu nivell real d’arrelament i implicació en la societat catalana.

Malgrat la nostra disconformitat amb els criteris exigits, considerem que la Llei de consultes no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, representa una oportunitat per a les persones estrangeres per demostrar la seva voluntat democràtica i d’implicació en l’esdevenir del nostre país, que també és el seu.

Malauradament, a Catalunya el dret de vot per a les persones estrangeres es limita a les consultes no referendàries i a les eleccions municipals, en cas de residents comunitaris i extracomunitaris de països amb conveni de reciprocitat però no és així per a les autonòmiques i les generals.

El fet que part de la població catalana no disposi de drets polítics té conseqüències negatives no només per als directament afectats, sinó per al conjunt de la societat, ja que fa que els valors democràtics deixin de ser universals.

Ens trobem davant una qüestió de salut democràtica, on la paraula clau és la ciutadania i les polítiques que la desenvolupen. Aquestes polítiques han de garantir la igualtat de drets, la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la discriminació. És evident que la ciutadania no és només el reconeixement del dret al vot, però no té sentit parlar de ciutadania sense aquest dret.

Hem d’ampliar i millorar la democràcia d’acord amb la realitat que vivim. Cal prendre consciència que el concepte de ciutadà no és inamovible sinó que en diferents moments de la història, o actualment en determinats països, pren diferents formes. És a dir, que no és únicament un dret assumible en funció de la nacionalitat sinó que el criteri de la residència és vàlid, just i realista a l’hora de reconèixer en igualtat de drets a una persona que aporta i participa en una societat. Recordem que a la nostra societat fins fa poc hi havia criteris més restringits en l’accés al dret a vot, com per exemple per a les dones o les persones sense propietats. Es tracta en definitiva d’estendre i garantir un dret recollit a l’article 21 de la Declaració universal dels drets humans.

Cal  replantejar i reformular el concepte de ciutadania per vincular-lo a la residència i no a la nacionalitat. D’aquesta manera aquest concepte avançarà en el reconeixement dels drets que hi són inherents per a totes aquelles persones que viuen i treballen a Catalunya, cosa que afavorirà la construcció d’un futur basat en la justícia i la cohesió social. Hem d’ evitar les discriminacions, frustracions i processos de fractura social generats pel no reconeixement com a ciutadans de persones que viuen, treballen, tenen els mateixos deures i paguen impostos en un determinat municipi com la resta dels seus veïns.

Es tracta d’una conquesta democràtica decisiva i d’un alt contingut simbòlic: no es pot parlar de democràcia universal, ni d’autèntica integració, si es denega el dret de vot a una part de la població. Però  manca el coratge i la voluntat política per passar de les paraules als fets i deixar de banda les pors i els prejudicis que envolten aquest debat i intenten justificar aquesta restricció de drets.

Per aquests motius des del teixit associatiu català volem avançar en aquesta reivindicació d’extensió de drets democràtics a tota la població i per això demanem:

 • La reformulació del concepte de ciutadania, vinculant-lo a la residència, per ampliar el reconeixement com a ciutadans d’aquelles persones que viuen i treballen a Catalunya, independentment del seu origen.
 • La reforma de l’article 13.2 de la Constitució per reconèixer el dret al sufragi a totes les persones residents estrangeres majors de 18 anys i eliminar el requisit de tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà comunitari per poder gaudir del dret al vot en les votacions a nivell municipal, autonòmic, estatal o europeu.
 • Que en el cas que la ciutadania catalana decideixi constituir Catalunya com a un estat, s’atorgui el dret al vot passiu i actiu a totes les persones residents a Catalunya en totes les eleccions.
 • Finalment, fem una crida a la participació en totes les consultes que es convoquin i que afectin el futur de Catalunya com a nació i a la societat catalana en el seu benestar social, justícia social i desenvolupament democràtic.

Adhesions entitats:

 • Sí amb nosaltres
 • CCOO
 • UGT
 • AMIC-UGT (Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya)
 • SOS Racisme
 • Sectorial Immigració de la ANC
 • Assemblea Territorial de Cercs
 • Tots Fem Bages
 • Fundació Ítaca (Agència de Comunicació Intercultural)
 • Col-legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
 • Garrigues, cooperació Internacional
 • ACDC.LLEIDA.CAT (Associació Catalana per al Desenvolupament i la cooperacio, Lleida,Catalunya)
 • Grup Cultural Garrigues
 • La Plataforma pel Dret de Decidir (PDD)
 • Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers
 • FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya)
 • ACESOP (Associació Cultural, Educativa i Operativa de dones Pakistaneses)
 • Associació Jama Kafo (Gambia)
 • Associació Casal Argenti de Barcelona
 • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
 • Consell Nacional de la Joventut

Persones:

 • Mohamed Talla (Sindicalista) Manresa
 • Yorgos Konstantinou (ilustrador, educador) Cercs
 • David Karvala (activista antifeixista, i professor) Barcelona
 • Toni Bou (psicòleg) Muntanyola
 • Juli Carbó i Mulet (Presidente Fundació Ítaca)
 • David Llistar Bosch, ODG.
 • Matthew Tree (escriptor)
 • Marie Kapretz, (consellera comarcal Berguedà)
 • Moises Rial (blogger)
 • Elena Marisol Brandolini (periodista)
 • Adriana Cabeceran 
 • María Carvalho Dantas  (Advocada, Barcelona)

Més adhesions al correu: amic@associacioamic.cat

CONFORMACIÓ DEL CENS ELECTORAL DE LES PERSONES ESTRANGERES, ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Cartel Inscripción al Censo Electoral_2014

Imminent conformació del cens electoral de les persones estrangeres residents a l’estat espanyol per a les eleccions municipals de 24 de Maig de 2015

L’INE ha comunicat en nota de premsa i publicat a la seva web informació relativa a la conformació del cens electoral a les properes eleccions municipals de Maig del 2015.

 • Nacionals de la UE residents a l’estat espanyol. TERMINI FINS AL 30 de DESEMBRE de 2014.

Els nacionals de la UE residents i empadronats a l’estat espanyol podran votar a les eleccions municipals. Per fer-ho han de manifestar la seva voluntat de votar fins al 30 de Desembre de 2014, adreçant-se a l’Ajuntament o bé per correu postal a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral. També amb el NIE per internet a la página web de l’INE.

Recordem que les persones nacionals de la UE que ja han participat a anteriors processos electorals locals o han manifestat la seva voluntat de votar abans NO CAL que ho facin ara, però recomanem sempre consultar a l’Oficina del Cens Electoral la inclusió al llistat.

L’INE ha comunicat que ja s’estan enviant comunicacions postals a totes les persones comunitàries residents amb 18 anys o més el dia de la votació que no han manifestat la seva voluntat de vot abans, un total de 422.008 persones. A la comunicació s’informa del procediment i s’envia el formulari de manifestació de voluntat.

 • Nacionals de països amb acord de reciprocitat de sufragi actiu (vot), residents a l’estat espanyol: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago. TERMINI DE L’1 DE DESEMBRE DE 2014 AL 15 DE GENER DE 2015. 

Els nacionals d’aquests països residents a l’estat espanyol hauran de sol·licitar en tot cas la seva inscripció al cens electoral, encara que ja hagin participat en processos electorals municipals anteriors. Ho faran a l’Ajuntament on estiguin empadronats de l’1 de Desembre de 2014 al 15 de Gener de 2015.

Important: Per poder votar s’han d’acreditar 5 anys de residència legal i ininterrompuda en el moment de la sol·licitud d’inclusió al cens electoral, tret dels nacionals de Noruega, que han d’acreditar 3 anys.

L’INE informa que l’Oficina del Cens Electoral té previst enviar cap a finals de Novembre les comunicacions als nacionals d’aquests països que compleixin els requisits per informar del seu dret a vot a les municipals, i habilitarà també el procediment d’inscripció per correu postal i internet.

Des d’AMIC informem i reivindiquem!

Des d’AMIC considerem molt important que aquesta informació arribi amb la suficient antelació als ciutadans i ciutadanes interessats, per tal de poder optar a exercir el seus drets amb ple coneixement. Així mateix, com passa a cada procés electoral, engeguem la nostra campanya informativa i reivindicativa sobre els drets polítics de la nova ciutadania, doncs moltes persones residents a l’estat espanyol no poden votar a cap convocatòria electoral.

Sens dubte l’enfocament de present i de futur, en un context globalitzat, passa per vincular els drets de ciutadania a la residència i no només a la nacionalitat. En un moment com aquest que es parla de processos constituents, de regeneració, de nova política democràtica, aquest debat i les decisions consegüents s’han de donar.

ESTRANGERS CONVOCATS A PARTICIPAR EL 9N

Totes les persones estrangeres amb 16 anys o més residents a Catalunya podran votar al “nou 9-N”

Des d’AMIC volem informar que segons la normativa actual podran votar a la nova consulta plantejada per el Govern de Catalunya el 9 de Novembre totes les persones estrangeres amb 16 anys o més residents a Catalunya, si aquesta residència consta al seu TIE (Targeta d’Identificació d’Estrangers, popularment NIE) o certificat de registre com a resident comunitari. En tot cas hauran acompanyar TIE o certificat de registre amb el passaport vigent. En el cas dels ciutadans de la UE també és vàlid el document d’identitat del seu estat.

Volem advertir que, donada la intensitat dels esdeveniments polítics, el procediment pot canviar si l’impugnen de nou des d’instàncies de l’estat espanyol o hi ha novetats d’implementació per part de la Generalitat de Catalunya.

Des d’AMIC considerem aquest procés participatiu per opinar sobre el futur polític de Catalunya com a una oportunitat per a la participació i reivindicació dels drets polítics de la nova ciutadania del país. En aquest sentit esperem una àmplia participació de les persones sense DNI a la votació, la qual cosa seria un indicador valuós per a interpretar els desitjos d’integració de la nova ciutadania.

Per tot això fem una crida a la participació dels catalans i catalanes sense nacionalitat espanyola formal a la votació del 9 de Novembre, amb independència de la inclinació del seu vot.

La participació tindrà lloc el dia 9N, entre les 9 i les 20 hores, en el local i la mesa de participació assignats per raó de l’adreça de residència i del primer cognom. Per poder participar caldrà inscriure’s en el Registre de participants. La inscripció es fa efectiva moments abans de participar, signant en la llista numerada de participants, on cal indicar el nom i cognoms i el número del DNI o NIE.

A partir del proper dimecres, 29 de novembre, es podrà consultar el local i mesa de participació al web www.participa2014.cat, al 012, als ajuntaments o a les oficines d’AMIC-UGT de Catalunya on també podrem informar-te.

El govern suspèn “de manera cautelar i temporal” la campanya informativa sobre la consulta del 9-N

Com a conseqüència de l’acord del Tribunal Constitucional d’admetre a tràmit els recursos del govern espanyol contra la llei de consultes, aprovada pel Parlament i el decret de convocatòria del 9-N, el govern català suspendre de forma cautelar i temporal la convocatòria de la consulta.

Més informació

http://www.9nconsulta2014.cat/index.html

AMIC – UGT DE CATALUNYA FA UNA CRIDA A LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES ESTRANGERES CONVOCADES EL 9N I DEMANA UNA REFLEXIÓ SOBRE EL DRET A VOT DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA

Des de l’Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMIC – UGT de Catalunya) valorem positivament la voluntat política d’iniciar un procediment perquè els ciutadans de Catalunya decideixin sobre el seu futur i la convocatòria a les urnes el dia 9 de novembre. Però creiem que s’ha perdut una oportunitat perquè hi hagi una àmplia participació i aquesta sigui representativa de tota la ciutadania, ja que impossibilita el vot als catalans que resideixen a Espanya i al total de la població estrangera empadronada a Catalunya, és a dir, 1.085.976  persones d’origen estranger, que representen el 14,45% del total de la població (INE, dades provisionals a 1 de gener de 2014, padrons municipals).

D’acord amb les dades recollides a la memòria d’AMIC de l’any 2013, entre les persones estrangeres ateses per l’entitat únicament un 3,51% tenen menys d’un any d’empadronament, mentre que un 69,6% porta entre 1 i 10 anys, i un 24,71% porta més de 10 anys empadronats. Encara que fa temps que conviuen amb nosaltres, algunes d’aquestes persones no han pogut regularitzar la seva situació administrativa i d’altres, en aquest context de crisi econòmica, han perdut la seva residència legal per no reunir els requisits econòmics (entre d’altres) que demana la llei d’estrangeria per a renovar la seva autorització. Persones que queden excloses del sistema econòmic, polític i també social.

Amb la llei de consultes no referendàries i participació ciutadana, així com el decret de convocatòria de la consulta del 9N, únicament estan cridats a participar: els catalans i catalanes majors de 16 anys empadronats en qualsevol municipi de Catalunya i amb veïnatge civil català;  els catalans residents a l’estranger i els seus descendents que hagin tingut a Catalunya com a últim veïnatge administratiu; els estrangers comunitaris que acreditin un any de residència continuada immediatament anterior a la convocatòria de la consulta, i els estrangers no comunitaris que certifiquin una residència legal continuada de tres anys immediatament anterior a la convocatòria de la consulta (aproximadament 600.000 persones estrangeres).

Per a l’associació AMIC – UGT de Catalunya la integració de les persones immigrades a l’esfera pública continua sent un repte. El dret a vot és fonamental per a tots els ciutadans i ciutadanes, un dret que simbolitza el reconeixement com a membre d’una societat i d’una comunitat política, i la negació o diferenciació sobre els requisits per a poder exercir aquest dret suposa una clara discriminació entre ciutadans de primera i de segona classe que conviuen en una mateixa societat. Aquest fet que pot afectar de forma negativa la seva integració social.

En la construcció d’aquest país, tal com hem vingut fent, tots volem aportar. Catalans i catalanes de diferents llengües i diferents orígens, tots units en una única societat defensant la nostra identitat i drets. El progrés i benestar polític, social, econòmic i ambiental depèn de tots nosaltres. Totes i tots som ciutadans de primera i ho hauríem de ser també davant la llei.

Sabem que estem davant d’un fet històric, un moment clau per a l’exercici de la democràcia i per això des d’AMIC – UGT de Catalunya no volem deixar passar aquesta oportunitat i fem una crida a la participació de tots aquells i aquelles que estiguin convocats aquest 9 de novembre perquè exerceixin el dret a decidir sobre les coses que els afecten, independentment de la seva nacionalitat o país d’origen.

A més, perquè sigui un èxit la participació entre la població estrangera convocada, demanem facilitar els terminis d’inscripció al registre (d’acord al decret de convocatòria, aquestes persones tenen de l’1 al 7 d’octubre) i els tràmits burocràtics que han de realitzar per tal de manifestar la seva voluntat de participar en el procés de la consulta. A més de presentar la sol·licitud i l’autorització de residència en vigor o document d’identitat amb el número d’identitat d’estranger, hauran de presentar un document acreditatiu d’haver estat empadronat/da en un municipi català durant el temps mínim establert en cada cas pel decret de convocatòria.

Com ja hem fet en d’altres campanyes electorals, AMIC – UGT de Catalunya informarà activament la població estrangera sobre la participació en la consulta i donarà suport tècnic a aquelles persones que així ho requereixin (en la complementació de les sol·licitud de vot, etc.).

9NConsulta popular