• Anuncis

Poden les persones estrangeres residents amb dret a vot a les eleccions municipals ser membres d’una mesa electoral (president i vocals) o interventors i apoderats de les forces polítiques?

Donat que és una consulta molt específica, des d’AMIC- UGT ho hem preguntat a la Junta Electoral Central i ens han respòs que sí, però amb matisos.

 1. Pel fet que les eleccions municipals, a diverses comunitats autònomes, es celebren conjuntament amb les pròpies eleccions autonòmiques, i donat que en aquestes eleccions no tenen sufragi de cap tipus les persones estrangeres, només poden exercir el deure de ser membre de mesa electoral o el dret de ser interventors o apoderats els estrangers residents a comunitats autònomes on no es celebren eleccions autonòmiques el mateix dia.
 1. Aquesta regulació s’ha elaborat en relació als residents nacionals de la UE i de Noruega, però la Junta Electoral Central afegeix que aquests acords s’entenen també aplicables als nacionals d’altres estats que tinguin conveni de reciprocitat amb l’estat espanyol pel sufragi actiu a les eleccions municipals.

Recordem que per formar part com a vocal o president d’una mesa electoral es fa un sorteig entre els membres del cens electoral de la mesa en qüestió, amb un filtre de selecció pel nivell formatiu de les persones empadronades. Això es comunica amb antelació suficient a les persones escollides i l’assistència és obligatòria, tret de causes ben justificades.

Així mateix, recordem que per ser interventor o apoderat, que són els representants de les forces polítiques el dia de la votació, per vetllar pel funcionament democràtic del procés, cal sol·licitar-ho amb el període d’antelació establert per part de la formació política concreta a la que es representa.

Des d’AMIC-UGT també considerem aquestes qüestions part de la integració social i política de la nova ciutadania.

Anuncis

Vídeo explicativo PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE EN EL CENSO ELECTORAL

Consulta también la información jurídica de este blog!

MANIFEST “CIUTADANIA ÉS DEMOCRÀCIA. DRETS POLÍTICS PER A TOTHOM!”

Proposta imagen campanyaManifest

Portem anys treballant per posar a l’agenda pública la qüestió dels drets polítics de la nova ciutadania. D’una banda informant a cada procés electoral de les poques possibilitats de participació de les persones estrangeres i, de l’altra, generant debat sobre la necessitat d’avançar en la incorporació dels drets polítics per a tothom que conviu a la societat.

Estem en un moment intens social i políticament, a Catalunya i a l’estat espanyol. Després de 6 anys d’inclement crisi, es palpa el desig de canvi polític, de regeneració democràtica, d’apoderament ciutadà. Un moment incert però que obre finestres d’oportunitat per a aprofundir en la democràcia.

El marc legal actual és manifestament limitant en matèria de dret a sufragi, i no respon al fenomen irreversible de la nova ciutadania que s’ha produït a l’estat espanyol en les darreres dos dècades.

La Constitució Espanyola, al seu article 13.2, restringeix el dret de sufragi actiu i passiu a les persones estrangeres, possible només a les eleccions locals, i en cas d’acords de reciprocitat amb altres països. A l’actualitat aquests acords permeten el sufragi actiu i passiu als residents nacionals de la UE a les municipals i europees, i el dret de sufragi actiu a nacionals no comunitaris de 12 estats, amb el requisit afegit de demostrar 5 anys de residència legal continuada (tret de Noruega, 3 anys). A més a més, l’ordenament jurídic espanyol no permet la participació de les persones residents estrangeres als referèndums, ni a subscriure iniciatives legislatives populars a nivell estatal. Sí hi ha la possibilitat de participació a consultes i a altres processos no referendaris, tal com hem viscut al 9 de Novembre a Catalunya.

AMIC- UGT de Catalunya així com les entitats i persones signants considerem necessari moure aquests marcs profundament. En un context global tant interconectat i de canvi a nivell planetari, considerem que el centre del debat està en vincular el conjunt de drets de ciutadania a la residència de les persones i no només a la nacionalitat. A més a més, a Catalunya, la possibilitat democràtica de que la ciutadania decideixi engegar el camí d’un estat propi mitjançant un procés constituent obre el debat sobre quines persones residents al país seran titulars de la nacionalitat catalana.

Per tot això, la nostra taula de reivindicacions en el moment actual es centra en el següents punts:

 • Pel que fa al marc jurídic espanyol, reforma immediata de la Constitució que permeti el dret a sufragi actiu i passiu a totes les eleccions a totes les persones estrangeres residents, amb el criteri màxim de sis mesos de residència legal continuada com a requisit. Així mateix, amb el mateix criteri, incorporar el dret de participació a referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma de participació política.
 • Pel que fa a la possibilitat democràtica d’iniciar el procés constituent d’un estat català, fonamentar el dret de nacionalitat i ciutadania catalana en la residència real, i no només en la prèvia titularitat de la nacionalitat espanyola. En qualsevol cas, concessió de drets polítics plens de participació a eleccions i altres procediments per a totes les persones residents a Catalunya, amb el criteri màxim de sis mesos de residència legal continuada com a requisit.

Per assolir avanços en matèria de drets polítics de la nova ciutadania, trobem molt important la mobilització social per posar el debat a la societat i a l’agenda pública. Considerem que aquesta qüestió s’emmarca en una nova etapa en la lluita pels drets civils i polítics que traspassa fronteres i ha d’esdevenir un moviment internacional. En definitiva situem aquesta lluita en la tradició històrica de la conquesta de drets civils i polítics de las classes populars, de les dones, contra la discriminació racial, …

Fem una crida a la mobilització social i ciutadana, treballant en xarxa amb totes aquelles plataformes que, d’una manera o altra, treballin per l’objectiu de l’assoliment dels drets polítics per a la nova ciutadania.

Perquè ciutadania és democràcia!!!

Drets polítics per a tothom!!!

Entitats i persones signants

VOLEM VOTAR ! Pel dret de vot de les persones estrangeres

Cartell acte 31 d'octubre_VolemvotarpersonesEstrangeres

Manifest conjunt

Ja fa anys que Catalunya està vivint un canvi en la seva composició demogràfica per la consolidació del fet migratori. Com a altres països de l’Unió Europea, ens trobem amb moltes persones estrangeres que han establert la seva residència amb caràcter permanent a Catalunya i que avui ja representen més del 16 % de la població catalana.

Darrerament, el Parlament va aprovar la Llei de consultes no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, que dóna dret al vot a les persones estrangeres que portin un any de residència en cas de les persones comunitàries i 3 anys de residència legal continuada per a les persones extracomunitàries. Tanmateix, tot i que considerem que és un pas positiu que nova normativa legal obri la porta, ni que sigui parcialment, a la participació de les persones estrangeres residents al nostre país en les decisions que afecten la seva vida quotidiana, no compartim la discriminació que representa que el període de residència que han de justificar les persones d’origen extracomunitari sigui el triple que el de les comunitàries, prioritzant les diferències de caire legal en funció de l’origen de les persones estrangeres per sobre del seu nivell real d’arrelament i implicació en la societat catalana.

Malgrat la nostra disconformitat amb els criteris exigits, considerem que la Llei de consultes no referendàries i d’altres formes de participació ciutadana, representa una oportunitat per a les persones estrangeres per demostrar la seva voluntat democràtica i d’implicació en l’esdevenir del nostre país, que també és el seu.

Malauradament, a Catalunya el dret de vot per a les persones estrangeres es limita a les consultes no referendàries i a les eleccions municipals, en cas de residents comunitaris i extracomunitaris de països amb conveni de reciprocitat però no és així per a les autonòmiques i les generals.

El fet que part de la població catalana no disposi de drets polítics té conseqüències negatives no només per als directament afectats, sinó per al conjunt de la societat, ja que fa que els valors democràtics deixin de ser universals.

Ens trobem davant una qüestió de salut democràtica, on la paraula clau és la ciutadania i les polítiques que la desenvolupen. Aquestes polítiques han de garantir la igualtat de drets, la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la discriminació. És evident que la ciutadania no és només el reconeixement del dret al vot, però no té sentit parlar de ciutadania sense aquest dret.

Hem d’ampliar i millorar la democràcia d’acord amb la realitat que vivim. Cal prendre consciència que el concepte de ciutadà no és inamovible sinó que en diferents moments de la història, o actualment en determinats països, pren diferents formes. És a dir, que no és únicament un dret assumible en funció de la nacionalitat sinó que el criteri de la residència és vàlid, just i realista a l’hora de reconèixer en igualtat de drets a una persona que aporta i participa en una societat. Recordem que a la nostra societat fins fa poc hi havia criteris més restringits en l’accés al dret a vot, com per exemple per a les dones o les persones sense propietats. Es tracta en definitiva d’estendre i garantir un dret recollit a l’article 21 de la Declaració universal dels drets humans.

Cal  replantejar i reformular el concepte de ciutadania per vincular-lo a la residència i no a la nacionalitat. D’aquesta manera aquest concepte avançarà en el reconeixement dels drets que hi són inherents per a totes aquelles persones que viuen i treballen a Catalunya, cosa que afavorirà la construcció d’un futur basat en la justícia i la cohesió social. Hem d’ evitar les discriminacions, frustracions i processos de fractura social generats pel no reconeixement com a ciutadans de persones que viuen, treballen, tenen els mateixos deures i paguen impostos en un determinat municipi com la resta dels seus veïns.

Es tracta d’una conquesta democràtica decisiva i d’un alt contingut simbòlic: no es pot parlar de democràcia universal, ni d’autèntica integració, si es denega el dret de vot a una part de la població. Però  manca el coratge i la voluntat política per passar de les paraules als fets i deixar de banda les pors i els prejudicis que envolten aquest debat i intenten justificar aquesta restricció de drets.

Per aquests motius des del teixit associatiu català volem avançar en aquesta reivindicació d’extensió de drets democràtics a tota la població i per això demanem:

 • La reformulació del concepte de ciutadania, vinculant-lo a la residència, per ampliar el reconeixement com a ciutadans d’aquelles persones que viuen i treballen a Catalunya, independentment del seu origen.
 • La reforma de l’article 13.2 de la Constitució per reconèixer el dret al sufragi a totes les persones residents estrangeres majors de 18 anys i eliminar el requisit de tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadà comunitari per poder gaudir del dret al vot en les votacions a nivell municipal, autonòmic, estatal o europeu.
 • Que en el cas que la ciutadania catalana decideixi constituir Catalunya com a un estat, s’atorgui el dret al vot passiu i actiu a totes les persones residents a Catalunya en totes les eleccions.
 • Finalment, fem una crida a la participació en totes les consultes que es convoquin i que afectin el futur de Catalunya com a nació i a la societat catalana en el seu benestar social, justícia social i desenvolupament democràtic.

Adhesions entitats:

 • Sí amb nosaltres
 • CCOO
 • UGT
 • AMIC-UGT (Associació d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya)
 • SOS Racisme
 • Sectorial Immigració de la ANC
 • Assemblea Territorial de Cercs
 • Tots Fem Bages
 • Fundació Ítaca (Agència de Comunicació Intercultural)
 • Col-legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
 • Garrigues, cooperació Internacional
 • ACDC.LLEIDA.CAT (Associació Catalana per al Desenvolupament i la cooperacio, Lleida,Catalunya)
 • Grup Cultural Garrigues
 • La Plataforma pel Dret de Decidir (PDD)
 • Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers
 • FAPAC (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya)
 • ACESOP (Associació Cultural, Educativa i Operativa de dones Pakistaneses)
 • Associació Jama Kafo (Gambia)
 • Associació Casal Argenti de Barcelona
 • Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
 • Consell Nacional de la Joventut

Persones:

 • Mohamed Talla (Sindicalista) Manresa
 • Yorgos Konstantinou (ilustrador, educador) Cercs
 • David Karvala (activista antifeixista, i professor) Barcelona
 • Toni Bou (psicòleg) Muntanyola
 • Juli Carbó i Mulet (Presidente Fundació Ítaca)
 • David Llistar Bosch, ODG.
 • Matthew Tree (escriptor)
 • Marie Kapretz, (consellera comarcal Berguedà)
 • Moises Rial (blogger)
 • Elena Marisol Brandolini (periodista)
 • Adriana Cabeceran 
 • María Carvalho Dantas  (Advocada, Barcelona)

Més adhesions al correu: amic@associacioamic.cat

CONFORMACIÓ DEL CENS ELECTORAL DE LES PERSONES ESTRANGERES, ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Cartel Inscripción al Censo Electoral_2014

Imminent conformació del cens electoral de les persones estrangeres residents a l’estat espanyol per a les eleccions municipals de 24 de Maig de 2015

L’INE ha comunicat en nota de premsa i publicat a la seva web informació relativa a la conformació del cens electoral a les properes eleccions municipals de Maig del 2015.

 • Nacionals de la UE residents a l’estat espanyol. TERMINI FINS AL 30 de DESEMBRE de 2014.

Els nacionals de la UE residents i empadronats a l’estat espanyol podran votar a les eleccions municipals. Per fer-ho han de manifestar la seva voluntat de votar fins al 30 de Desembre de 2014, adreçant-se a l’Ajuntament o bé per correu postal a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral. També amb el NIE per internet a la página web de l’INE.

Recordem que les persones nacionals de la UE que ja han participat a anteriors processos electorals locals o han manifestat la seva voluntat de votar abans NO CAL que ho facin ara, però recomanem sempre consultar a l’Oficina del Cens Electoral la inclusió al llistat.

L’INE ha comunicat que ja s’estan enviant comunicacions postals a totes les persones comunitàries residents amb 18 anys o més el dia de la votació que no han manifestat la seva voluntat de vot abans, un total de 422.008 persones. A la comunicació s’informa del procediment i s’envia el formulari de manifestació de voluntat.

 • Nacionals de països amb acord de reciprocitat de sufragi actiu (vot), residents a l’estat espanyol: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago. TERMINI DE L’1 DE DESEMBRE DE 2014 AL 15 DE GENER DE 2015. 

Els nacionals d’aquests països residents a l’estat espanyol hauran de sol·licitar en tot cas la seva inscripció al cens electoral, encara que ja hagin participat en processos electorals municipals anteriors. Ho faran a l’Ajuntament on estiguin empadronats de l’1 de Desembre de 2014 al 15 de Gener de 2015.

Important: Per poder votar s’han d’acreditar 5 anys de residència legal i ininterrompuda en el moment de la sol·licitud d’inclusió al cens electoral, tret dels nacionals de Noruega, que han d’acreditar 3 anys.

L’INE informa que l’Oficina del Cens Electoral té previst enviar cap a finals de Novembre les comunicacions als nacionals d’aquests països que compleixin els requisits per informar del seu dret a vot a les municipals, i habilitarà també el procediment d’inscripció per correu postal i internet.

Des d’AMIC informem i reivindiquem!

Des d’AMIC considerem molt important que aquesta informació arribi amb la suficient antelació als ciutadans i ciutadanes interessats, per tal de poder optar a exercir el seus drets amb ple coneixement. Així mateix, com passa a cada procés electoral, engeguem la nostra campanya informativa i reivindicativa sobre els drets polítics de la nova ciutadania, doncs moltes persones residents a l’estat espanyol no poden votar a cap convocatòria electoral.

Sens dubte l’enfocament de present i de futur, en un context globalitzat, passa per vincular els drets de ciutadania a la residència i no només a la nacionalitat. En un moment com aquest que es parla de processos constituents, de regeneració, de nova política democràtica, aquest debat i les decisions consegüents s’han de donar.

ESTRANGERS CONVOCATS A PARTICIPAR EL 9N

Totes les persones estrangeres amb 16 anys o més residents a Catalunya podran votar al “nou 9-N”

Des d’AMIC volem informar que segons la normativa actual podran votar a la nova consulta plantejada per el Govern de Catalunya el 9 de Novembre totes les persones estrangeres amb 16 anys o més residents a Catalunya, si aquesta residència consta al seu TIE (Targeta d’Identificació d’Estrangers, popularment NIE) o certificat de registre com a resident comunitari. En tot cas hauran acompanyar TIE o certificat de registre amb el passaport vigent. En el cas dels ciutadans de la UE també és vàlid el document d’identitat del seu estat.

Volem advertir que, donada la intensitat dels esdeveniments polítics, el procediment pot canviar si l’impugnen de nou des d’instàncies de l’estat espanyol o hi ha novetats d’implementació per part de la Generalitat de Catalunya.

Des d’AMIC considerem aquest procés participatiu per opinar sobre el futur polític de Catalunya com a una oportunitat per a la participació i reivindicació dels drets polítics de la nova ciutadania del país. En aquest sentit esperem una àmplia participació de les persones sense DNI a la votació, la qual cosa seria un indicador valuós per a interpretar els desitjos d’integració de la nova ciutadania.

Per tot això fem una crida a la participació dels catalans i catalanes sense nacionalitat espanyola formal a la votació del 9 de Novembre, amb independència de la inclinació del seu vot.

La participació tindrà lloc el dia 9N, entre les 9 i les 20 hores, en el local i la mesa de participació assignats per raó de l’adreça de residència i del primer cognom. Per poder participar caldrà inscriure’s en el Registre de participants. La inscripció es fa efectiva moments abans de participar, signant en la llista numerada de participants, on cal indicar el nom i cognoms i el número del DNI o NIE.

A partir del proper dimecres, 29 de novembre, es podrà consultar el local i mesa de participació al web www.participa2014.cat, al 012, als ajuntaments o a les oficines d’AMIC-UGT de Catalunya on també podrem informar-te.

9N – PROCÉS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA. QUI POT VOTAR?

El dia 9 de novembre de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya obre un procés de participació ciutadana en què crida els catalans i les catalanes i les persones residents a Catalunya perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya

Qui i com podem participar?

 • Els catalans i les catalanes majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014, residents a Catalunya o a l’exterior al Document Nacional d’Identitat (DNI) dels quals consti l’adreça d’un municipi de Catalunya o bé estiguin inscrits en el Registre de catalans o catalanes a l’exterior. Per participar han de presentar el DNI vigent (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia). Els catalans i catalanes a l’estranger que no disposin d’un DNI en què consti com adreça un municipi català poden presentar el passaport vigent juntament amb el comprovant d’inscripció en el Registre de catalans i catalanes a l’exterior.
 • Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014, nacionals d’estats de la Unió Europea i d’altres estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa, residents a Catalunya. Per participar han de presentar el document d’identitat o passaport vigent acompanyat del Certificat de registre de ciutadà de la Unió Europea (on consta el número d’identitat d’estranger).
 • Les persones majors de 16 anys el dia 9 de novembre de 2014, nacionals de tercers Estats, residents a Catalunya. Per participar han de presentar el passaport vigent acompanyat de la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent.

p1110971

On?

La Generalitat de Catalunya properament publicarà els punts de participació.

En aquest enllaç pots descarregar la papereta de participació:

http://www.participa2014.cat/pdf/P1_bi_descarregable.pdf