• Anuncis

ELECCIONES A CELEBRAR EL 24 DE MAYO DE 2015

En España, las elecciones que se celebrarán el 24 de mayo de 2015 son las siguientes:

 • Elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas de Aragón,Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja.
 • Asambleas de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
 • Elecciones municipales (para los ayuntamientos) en todo el territorio nacional.
 • Elecciones a entidades de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM).
 • Cabildos insulares canarios.
 • Juntas Generales de TerritorioHistórico de Araba/Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.
 • Consejo General del Valle de Arán (Lleida).
 • Elecciones a los Consejos Insulares de Ibiza, Mallorca y Menorca.

Durante el período electoral, va a estar disponible en Internet un servicio de consulta para que los electores puedan comprobar los datos de su inscripción en el censo electoral, en la dirección: Consulta de datos de inscripción período electoral .

Para las consultas a los datos de inscripción por Internet, se exige un certificado electrónico de los publicados en la Sede Electrónica del INE.

Quien no posea un certificado de los indicados, podrá consultar en su Ayuntamiento, Consulado correspondiente a su lugar de residencia, en la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral o llamando al teléfono 901.101.900.

El servicio va a estar disponible durante todo el período electoral, inicialmente con la información del censo de consulta y, una vez resueltas las reclamaciones, con el censo electoral de votación.

Adicionalmente los electores pueden consultar, sin necesidad de poseer el certificado digital, el dato de la mesa y local electoral en el que les corresponde votar, por diferentes criterios de búsqueda, aportando como datos obligatorios la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido, a través de la dirección: Consulta de mesas y locales electorales .

Las funciones que va a desarrollar la Oficina del Censo Electoral se derivan de las competencias que en los procesos electorales le asigna la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Los electores residentes en el extranjero y aquellos residentes en España que hayan solicitado el voto por correo, pueden consultar el estado del envío de la documentación para el voto por correo. Para esta consulta es necesario aportar el identificador (NIF, pasaporte o tarjeta de residencia) y la fecha de nacimiento. Se puede realizar en la dirección: Consulta solicitud de voto por correo.

Consulta más información sobre:

¿CÓMO VOTAR DESDE EL EXTRANJERO?

Plazos de interés para los electores

Guía de funciones

Lista de tablas

Impugnación del Censo Electoral por Entidades Locales durante el periodo electoral

Fuente:  Información extraída de la Oficina del Censo Electoral, para el periodo electoral comprendido entre el 31 de marzo y el 24 de mayo de 2015. INE.ES

Anuncis

Vídeo explicativo PASOS A SEGUIR PARA INSCRIBIRSE EN EL CENSO ELECTORAL

Consulta también la información jurídica de este blog!

MANIFEST “CIUTADANIA ÉS DEMOCRÀCIA. DRETS POLÍTICS PER A TOTHOM!”

Proposta imagen campanyaManifest

Portem anys treballant per posar a l’agenda pública la qüestió dels drets polítics de la nova ciutadania. D’una banda informant a cada procés electoral de les poques possibilitats de participació de les persones estrangeres i, de l’altra, generant debat sobre la necessitat d’avançar en la incorporació dels drets polítics per a tothom que conviu a la societat.

Estem en un moment intens social i políticament, a Catalunya i a l’estat espanyol. Després de 6 anys d’inclement crisi, es palpa el desig de canvi polític, de regeneració democràtica, d’apoderament ciutadà. Un moment incert però que obre finestres d’oportunitat per a aprofundir en la democràcia.

El marc legal actual és manifestament limitant en matèria de dret a sufragi, i no respon al fenomen irreversible de la nova ciutadania que s’ha produït a l’estat espanyol en les darreres dos dècades.

La Constitució Espanyola, al seu article 13.2, restringeix el dret de sufragi actiu i passiu a les persones estrangeres, possible només a les eleccions locals, i en cas d’acords de reciprocitat amb altres països. A l’actualitat aquests acords permeten el sufragi actiu i passiu als residents nacionals de la UE a les municipals i europees, i el dret de sufragi actiu a nacionals no comunitaris de 12 estats, amb el requisit afegit de demostrar 5 anys de residència legal continuada (tret de Noruega, 3 anys). A més a més, l’ordenament jurídic espanyol no permet la participació de les persones residents estrangeres als referèndums, ni a subscriure iniciatives legislatives populars a nivell estatal. Sí hi ha la possibilitat de participació a consultes i a altres processos no referendaris, tal com hem viscut al 9 de Novembre a Catalunya.

AMIC- UGT de Catalunya així com les entitats i persones signants considerem necessari moure aquests marcs profundament. En un context global tant interconectat i de canvi a nivell planetari, considerem que el centre del debat està en vincular el conjunt de drets de ciutadania a la residència de les persones i no només a la nacionalitat. A més a més, a Catalunya, la possibilitat democràtica de que la ciutadania decideixi engegar el camí d’un estat propi mitjançant un procés constituent obre el debat sobre quines persones residents al país seran titulars de la nacionalitat catalana.

Per tot això, la nostra taula de reivindicacions en el moment actual es centra en el següents punts:

 • Pel que fa al marc jurídic espanyol, reforma immediata de la Constitució que permeti el dret a sufragi actiu i passiu a totes les eleccions a totes les persones estrangeres residents, amb el criteri màxim de sis mesos de residència legal continuada com a requisit. Així mateix, amb el mateix criteri, incorporar el dret de participació a referèndums, iniciatives legislatives populars o qualsevol altra forma de participació política.
 • Pel que fa a la possibilitat democràtica d’iniciar el procés constituent d’un estat català, fonamentar el dret de nacionalitat i ciutadania catalana en la residència real, i no només en la prèvia titularitat de la nacionalitat espanyola. En qualsevol cas, concessió de drets polítics plens de participació a eleccions i altres procediments per a totes les persones residents a Catalunya, amb el criteri màxim de sis mesos de residència legal continuada com a requisit.

Per assolir avanços en matèria de drets polítics de la nova ciutadania, trobem molt important la mobilització social per posar el debat a la societat i a l’agenda pública. Considerem que aquesta qüestió s’emmarca en una nova etapa en la lluita pels drets civils i polítics que traspassa fronteres i ha d’esdevenir un moviment internacional. En definitiva situem aquesta lluita en la tradició històrica de la conquesta de drets civils i polítics de las classes populars, de les dones, contra la discriminació racial, …

Fem una crida a la mobilització social i ciutadana, treballant en xarxa amb totes aquelles plataformes que, d’una manera o altra, treballin per l’objectiu de l’assoliment dels drets polítics per a la nova ciutadania.

Perquè ciutadania és democràcia!!!

Drets polítics per a tothom!!!

Entitats i persones signants

CONFORMACIÓ DEL CENS ELECTORAL DE LES PERSONES ESTRANGERES, ELECCIONS MUNICIPALS 2015

Cartel Inscripción al Censo Electoral_2014

Imminent conformació del cens electoral de les persones estrangeres residents a l’estat espanyol per a les eleccions municipals de 24 de Maig de 2015

L’INE ha comunicat en nota de premsa i publicat a la seva web informació relativa a la conformació del cens electoral a les properes eleccions municipals de Maig del 2015.

 • Nacionals de la UE residents a l’estat espanyol. TERMINI FINS AL 30 de DESEMBRE de 2014.

Els nacionals de la UE residents i empadronats a l’estat espanyol podran votar a les eleccions municipals. Per fer-ho han de manifestar la seva voluntat de votar fins al 30 de Desembre de 2014, adreçant-se a l’Ajuntament o bé per correu postal a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral. També amb el NIE per internet a la página web de l’INE.

Recordem que les persones nacionals de la UE que ja han participat a anteriors processos electorals locals o han manifestat la seva voluntat de votar abans NO CAL que ho facin ara, però recomanem sempre consultar a l’Oficina del Cens Electoral la inclusió al llistat.

L’INE ha comunicat que ja s’estan enviant comunicacions postals a totes les persones comunitàries residents amb 18 anys o més el dia de la votació que no han manifestat la seva voluntat de vot abans, un total de 422.008 persones. A la comunicació s’informa del procediment i s’envia el formulari de manifestació de voluntat.

 • Nacionals de països amb acord de reciprocitat de sufragi actiu (vot), residents a l’estat espanyol: Bolívia, Cap Verd, Xile, Colòmbia, Corea, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú i Trinitat i Tobago. TERMINI DE L’1 DE DESEMBRE DE 2014 AL 15 DE GENER DE 2015. 

Els nacionals d’aquests països residents a l’estat espanyol hauran de sol·licitar en tot cas la seva inscripció al cens electoral, encara que ja hagin participat en processos electorals municipals anteriors. Ho faran a l’Ajuntament on estiguin empadronats de l’1 de Desembre de 2014 al 15 de Gener de 2015.

Important: Per poder votar s’han d’acreditar 5 anys de residència legal i ininterrompuda en el moment de la sol·licitud d’inclusió al cens electoral, tret dels nacionals de Noruega, que han d’acreditar 3 anys.

L’INE informa que l’Oficina del Cens Electoral té previst enviar cap a finals de Novembre les comunicacions als nacionals d’aquests països que compleixin els requisits per informar del seu dret a vot a les municipals, i habilitarà també el procediment d’inscripció per correu postal i internet.

Des d’AMIC informem i reivindiquem!

Des d’AMIC considerem molt important que aquesta informació arribi amb la suficient antelació als ciutadans i ciutadanes interessats, per tal de poder optar a exercir el seus drets amb ple coneixement. Així mateix, com passa a cada procés electoral, engeguem la nostra campanya informativa i reivindicativa sobre els drets polítics de la nova ciutadania, doncs moltes persones residents a l’estat espanyol no poden votar a cap convocatòria electoral.

Sens dubte l’enfocament de present i de futur, en un context globalitzat, passa per vincular els drets de ciutadania a la residència i no només a la nacionalitat. En un moment com aquest que es parla de processos constituents, de regeneració, de nova política democràtica, aquest debat i les decisions consegüents s’han de donar.

ESTRANGERS CONVOCATS A PARTICIPAR EL 9N

Totes les persones estrangeres amb 16 anys o més residents a Catalunya podran votar al “nou 9-N”

Des d’AMIC volem informar que segons la normativa actual podran votar a la nova consulta plantejada per el Govern de Catalunya el 9 de Novembre totes les persones estrangeres amb 16 anys o més residents a Catalunya, si aquesta residència consta al seu TIE (Targeta d’Identificació d’Estrangers, popularment NIE) o certificat de registre com a resident comunitari. En tot cas hauran acompanyar TIE o certificat de registre amb el passaport vigent. En el cas dels ciutadans de la UE també és vàlid el document d’identitat del seu estat.

Volem advertir que, donada la intensitat dels esdeveniments polítics, el procediment pot canviar si l’impugnen de nou des d’instàncies de l’estat espanyol o hi ha novetats d’implementació per part de la Generalitat de Catalunya.

Des d’AMIC considerem aquest procés participatiu per opinar sobre el futur polític de Catalunya com a una oportunitat per a la participació i reivindicació dels drets polítics de la nova ciutadania del país. En aquest sentit esperem una àmplia participació de les persones sense DNI a la votació, la qual cosa seria un indicador valuós per a interpretar els desitjos d’integració de la nova ciutadania.

Per tot això fem una crida a la participació dels catalans i catalanes sense nacionalitat espanyola formal a la votació del 9 de Novembre, amb independència de la inclinació del seu vot.

La participació tindrà lloc el dia 9N, entre les 9 i les 20 hores, en el local i la mesa de participació assignats per raó de l’adreça de residència i del primer cognom. Per poder participar caldrà inscriure’s en el Registre de participants. La inscripció es fa efectiva moments abans de participar, signant en la llista numerada de participants, on cal indicar el nom i cognoms i el número del DNI o NIE.

A partir del proper dimecres, 29 de novembre, es podrà consultar el local i mesa de participació al web www.participa2014.cat, al 012, als ajuntaments o a les oficines d’AMIC-UGT de Catalunya on també podrem informar-te.